GKG.GPZ.2112.1.2022

Opis uruchamiania portalu eUsług EBOI
Instrukcja użytkownika portalu eUsług EBOI

Portal Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to skuteczne narzędzie umożliwiające użytkownikom dostęp do informacji sektora publicznego. Portal umożliwia również komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także zapewnia podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. Za pomocą systemu e-usług internetowych mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić wydarzenia ze swojego miasta czy gminy, złożyć wniosek do swojego urzędu, a następnie na bieżąco monitorować status prowadzonej sprawy. Dostęp do funkcjonalności przedstawionych w niniejszej instrukcji zależy od użytkowanej wersji portalu EBOI dlatego też część
z poniższych usług może być aktualnie niewidoczna dla interesanta.


Strona główna

Do usług opisanych w dalszej części instrukcji można przejść poprzez:

1. Wybranie odpowiedniej zakładki z górnego menu, które jest dostępne z każdego poziomu portalu.
2. Wybranie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie głównej.

Oprócz tego na stronie głównej interesant znajdzie również:

 •  Najczęściej wybierane przez użytkowników portalu usługi.

 • Zakładkę, w której można pobrać aplikację mobilną

 • Informacje teleadresowe do wybranej instytucji oraz przyciski przekierowujące do:
  o Strony głównej Urzędu,
  o Biuletynu Informacji Publicznej.


Rejestracja

W celu rejestracji interesant klika w przycisk „Zarejestruj”, gdzie będzie miał możliwość skorzystania z dwóch opcji rejestracji konta:

 1. Rejestracji poprzez „tradycyjny” formularz rejestracyjny.

 2. Rejestracja z użyciem uwierzytelnienia login.gov.pl.

1. Rejestracja poprzez formularz rejestracyjny

 • Interesant uzupełnia wymagane pola

 • Potwierdzić rejestrację klikając przycisk „Zarejestruj się”.

 • Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość z informacją o założeniu konta.

Uwaga!

Rejestracja konta z użyciem formularza rejestracji wymaga tzw. Autoryzacji, tj. potwierdzenia tożsamości osobiście, z aktualnym dokumentem tożsamości, u właściciela portalu.

2. Zakładanie konta w systemie za pomocą strony login.gov.pl

Uwaga: aby dokonać rejestracji w opisany poniżej sposób, interesant musi posiadać profil zaufany lub e-dowód.

 • W panelu rejestracyjnym interesant klika na przycisk „Login”.

 • Należy wypełnić wybrać jedną z dostępnych opcji logowania i przejść proces uwierzytelnienia.

 • Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie z powrotem na stronę rejestracji.

 • Większość wymaganych danych zostanie pobrana automatycznie z login.gov.pl, przy czym do uzupełnienia pozostanie adres e-mail.

 • Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć „Zarejestruj się”.

Logowanie

W celu zalogowania interesant klika w przycisk „Zaloguj się”, gdzie będzie miał dostęp do różnych metod logowania. 

Logowanie przy użyciu loginu i hasła

 • W panelu logowania należy wpisać adres e-mail wraz z hasłem, a następnie kliknąć przycisk „Zaloguj się”.

Logowanie za pomocą login.gov.pl

 • W panelu logowania należy nacisnąć przycisk „Login”.