A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U18 Dostęp do informacji publicznej z poziomu portalu mapowego MeSIP

Kogo dotyczy

Każdego kto chce pozyskać informacje z rejestrów publicznych zaprezentowanych w formie przestrzennej (mapowej) na geoportalu powiatu.

Czas realizacji

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Po przekierowaniu na portal mapowy należy wybrać kompozycję mapową oraz warstwy tematyczne zlokalizowane w lewym bocznym panelu portalu. W celu odczytu informacji o obiekcie należy skorzystać z narzędzia "Identyfikacja" znajdującym się w sekcji "Narzędzia mapy" w prawym górnym rogu portalu.
© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8